Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động
chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận
đầu, tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư , tư vấn doanh nghiệp trong nước,
cung ứng các dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt
động của doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy
chứng nhận đầu tư tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh
khác.


tải xuống


Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm:


1. Tư  vấn các nội dung trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


a) Tư vấn các trường hợp cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


b) Tư vấn những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


c) Tư vấn các bước thực hiện thủ tục.


2. Tư vấn về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;


d) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với
nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu
tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;


e) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự
án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động
vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất
hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự
án;


g) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần
nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ
trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của
nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;


h) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà
nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì
nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu
tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;


i) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b
khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ
công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình
trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;


k. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư,
khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư,
công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư,
thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với
nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định
chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


l. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết
định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết
định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư.


3. Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


a.  Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ;


b. Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng giải trình và liên hệ với khách
hàng để bổ sung Hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền;


c.  Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.