Đăng tin

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Thông tin giới thiệu về website Tinraovat.tk- Cách thức chúng tôi đang hoạt động và sứ mệnh của chúng tôi.

1. Thông tin về Tinraovat.tk
2. Sứ mệnh - Tầm nhìn
3. Chiến lược phát triển
4. Giá trị nền tảng
5. Những giai đoạn phát triển
6. Những dự án đầu tư

 

 
1. Thông tin về Tinraovat.tk
Website Tinraovat.tk được khởi dựng từ năm 2005, vào thời điểm CNTT nói chung và TMĐT Việt Nam nói riêng chỉ mới đi những bước bắt đầu. Với mục đích phát triển những sản phẩm phục vụ con người thông qua Internet, biến nó trở thành 1 điều tất yếu của cuộc sống và phát triển cùng con người.
 
2. Sứ mệnh - Tầm nhìn của Chúng tôi
 
Những mục tiêu và nguyên tắc quản lý chính của công ty luôn thúc đẩy chúng tôi vượt qua tầm nhìn của chính mình.
 
Sứ mệnh: Hoàn thiện xã hội bằng công nghệ dịch vụ - Phát triển những sản phẩm dịch vụ phục vụ con người thông qua Internet, biến nó trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống và phát triển cùng con người.

Tầm nhìn: Trở thành sàn giao dịch, cung cấp thông tin Kinh tế - Tài chính - Thương mại hàng đầu Việt Nam. Đưa toàn bộ sản phẩm dịch vụ ở bên ngoài lên internet cung cấp cho người tiêu dùng để tiết kiệm thời gian, chi phí, tiết kiệm nguồn tài nguyên của xã hội.
 
3. Chiến lược phát triển
 

 Định hướng đưa website Tinraovat.tk thành 1 trong những website TMĐT hỗ trợ đắc lực cho việc quảng bá sản phẩm, chiến dịch tiếp thị trên internet của bạn.

4. Giá trị nền tảng
 

 

 
5. Những giai đoạn phát triển