Đăng tin

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

 
1. Hướng dẫn đăng ký:

 Vào www.tinraovat.tk
Click vào mục Đăng ký

 

 

 

Điền đầy đủ thông tin để đăng ký

 

Kích hoạt tài khoản trong email

 

Đăng nhập

 

 Tham gia cộng đồng tại Tinraovat.tk

   

2. Hướng dẫn đăng tin

3. Hướng dẫn bình luận, hỏi đáp

4. Hướng dẫn nạp tài khoản.