Đăng tin

Bảng giá quảng cáo

Bảng giá quảng cáo

 
Sau đây bảng giá quảng cáo tại Tinraovat áp dụng từ ngày 1/1/2010.
  • Up tin : 1000 coin.
  • Tô viền tin đăng : 500 coin/ngày.
  • Đặt banner VIP 10.000 coin/ngày.